НАЧАЛО
ВЪТРЕШНИ ЩОРИ
ВЪНШНИ ЩОРИ

ЗА НАС
Фирма „Чукурови“ е най-значимият производител в България на външни ролетни щори от пвц и пълен комплект детайли за тях. За производството се използват суровини с най-високо качество. За своите клиенти,фирмата осигурява доставка до всяка точка на страната за собствена сметка. В продуктовата гама на фирмата се включват още вътрешни алуминиеви щори,вертикални щори, щори „ден и нощ“ и др. В процеса на своето развитие, фирмата се превръща и в един от водещите производители на пвц профили за прозорци и врати с търговската марка “Hammer plast”. Производствената база се простира на площ от 12 дка на територията на гр.Стара Загора. Цикълът на производство е автоматизиран с последно поколение машини и роботи. В част от производствената база се произвеждат дограма (готови прозорци и врати) по поръчка на фирми/клиенти,както и производство на стъклопакети „Hammer glass”. Гаранция за високо качество на производство за нашите клиенти и цялостно изпълнение на поръчките. Работим в съответствие за повишаване на качеството чрез системата на ISO 9001:2015. Полагаме усилия внедрената система за управление на енергията да функционира в съответствие с изискванията на ISO 50001:2018 Фирмата и досега уверено продължава своето развитие и стремеж към иновации и усъвършенстване!

HAMMER PLAST
PVC ПРОФИЛИ

HAMMER GLAS
СТЪКЛОПАКЕТИ

НОВИНИ
Информация за сключен Договор за финансиране BG-RRP-3.008-0066-C01 за изпълнение на проект с наименование "Подкрепа за прехода към кръгова икономика ", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.
20.05.2024 / ОПИСАНИЕ
Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Линия за автоматично гравиметрично дозиране и подаване на състaвки за PVC драйбленд - 1 брой и Линия за автоматично миксиране на съставки за PVC драйбленд - 1 брой" в рамките на реализацията на Проект № BG-RRP-3.004-0830 с наименование „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.
22.06.2023 / ОПИСАНИЕ
Информация за сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0830-C01 за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование "Технологична модернизация в предприятието", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.
11.04.2023 / ОПИСАНИЕ
Информация за сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0017-C01 за изпълнение на проект с наименование "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.
21.09.2022 / ОПИСАНИЕ
Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0469-C01 за изпълнение на проект с наименование "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
14.01.2021 / ОПИСАНИЕ
Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Избор на доставчик на ДМА в обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя двушнекови екструдери; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой Мелница за раздробяване на PVC отпадъци, без използване на вода в процеса на рязане; Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой линия за предобработка на PVC- профили.“ - в рамките на изпълнението на Проект № BG16RFOP002-3.001-0116 “Енергийна ефективност в "Чукурови и Ко" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
01.07.2016 / ОПИСАНИЕ
Съобщение за сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0116-C01, проект с наименование "Енергийна ефективност в "Чукурови и Ко" ООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. / дата:
21.11.2017 / ОПИСАНИЕ
КОНТАКТИ
България, 6000, Стара Загора, кв. Индустриален
Фабрика Чукурови
+359 42 600 770 +359 888 585 201 +359 888 303 270
e-mail: office@chukurovi.bg
English Cookie
Фабрика Чукурови • Hammer Plast ™ • Hammer Glass ™
всички права запазени
©2024

Design: FiveMagics