Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Линия за автоматично гравиметрично дозиране и подаване на състaвки за PVC драйбленд - 1 брой и Линия за автоматично миксиране на съставки за PVC драйбленд - 1 брой" в рамките на реализацията на Проект № BG-RRP-3.004-0830 с наименование „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

22.06.2023
ОПИСАНИЕ

Информация за сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0830-C01 за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование "Технологична модернизация в предприятието", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

11.04.2023
ОПИСАНИЕ

Информация за сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0017-C01 за изпълнение на проект с наименование "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

21.09.2022
ОПИСАНИЕ

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0469-C01 за изпълнение на проект с наименование "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

14.01.2021
ОПИСАНИЕ

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Избор на доставчик на ДМА в обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя двушнекови екструдери; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой Мелница за раздробяване на PVC отпадъци, без използване на вода в процеса на рязане; Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой линия за предобработка на PVC- профили.“ - в рамките на изпълнението на Проект № BG16RFOP002-3.001-0116 “Енергийна ефективност в "Чукурови и Ко" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ДОКУМЕНТИ НА ПРОЕКТА

Съобщение за сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0116-C01, проект с наименование "Енергийна ефективност в "Чукурови и Ко" ООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. / дата: 21.11.2017

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Основни продукти на фабрика Чукурови

Hammer Plast™ 3, 4 и 6 камерни PVC профили за прозорци и врати

През 2006 година Фабрика Чукурови започва производството на PVC профили за прозорци и врати. В момента Фабриката изнася продукция в 6 европеиски страни, Румъния, Молдова, Украйна, Сърбия, Македония и Гърция.

Виж повече на www.Hammer-Plast.com

PVC ролетни щори
Hammer Plast™

сенници и венициански щори

Дограма и стъклопакети
Hammer Plast™

производство и монтаж

Фабрика Чукурови

За броени години фирмата налага своето име и стил на националния пазар, превръщайки се в един от трите най-значими производители на външни ПВЦ ролетни щори и пълен комплект детайли за тях, ползвайки като суровини вносни пластмаси от най-високо качество. Приоритет стават продажбите на едро, като за големите заявки са осигурени безплатни транспорт и доставка до всяка точка на територията на страната. Следваща стъпка в развитието е изработката на вътрешни щори венециански алуминиеви и вертикални от плат и алуминий, като необходимите материали първоначално се закупуват от български вносители. За собственото производство на венециански щори и за да удовлетвори интереса на свои партньори, фирмата сама изработва механични линии за венециански щори за алуминиеви ленти с ширина 25 мм и 16 мм. Паралелно стартира разработката на производството на набиращите все по-голяма популярност сенници от плат типове “чупещо рамо”, “плъзгаща ролка” и “капотина”. Фирмена изработка е цялостната механична част. Сенници се произвеждат както за собствени крайни клиенти, така и за фирми-партньори, които могат да ги закупят само като детайли и плат. Политиката на фирмата е ориентирана към осъществяване на директни контакти с чужди компании европейски и световни лидери в производството на суровини и материали, от които се внасят ПВЦ гранулирани смеси за профилите и детайлите на външните ролетни щори, платове за сенници и за вертикални щори. В последните години фирмата насочи вниманието си към сглобяване и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма. Пластмасовите и алуминиевите профили се закупуват от реномирани производители в страната и чужбина, докато производството на стъклопакети бе усвоено на място за кратко време. За да поощри интереса на клиентите към монтиране на четирикамерна ПВЦ дограма, фирмата предлага като подарък към нея бели венециански щори. Интензивно разрастващата се през годините дейност на “ЧУКУРОВИ”, естествено доведе до необходимостта за разширяване на производствената база.В процес на интензивна реконструкция са сградите на новата бъдеща фабрика, простиращи се на площ от 12 декара. Предвижда се в нея, освен запазването на досегашните дейности, да бъде разположен цех за производство на пластмасови смеси-гранулати и за изтегляне на профили за ПВЦ дограма. Най-новите търсения на фирмата включват разработката на матрици за нови детайли на ролетни щори, позволяващи разполагането на кутията на щората над дограмата. По този начин, прозорците от ПВЦ дограма ще имат функционално цялостно завършен вид. Фирмата уверено продължава своето развитие в непрестанен стремеж към иновации и усъвършенстване. Фирмата уверено продължава своето развитие в непрестанен стремеж към иновации и усъвършенстване.


Фабрика Чукурови | Hammer Plast ™
всички права запазени
©2021

Design: FiveMagics